maandag, 26. september 2011 - 11:35

Kamp pakt fraude kindertoeslag aan

Den Haag

Aanvragen voor kinderopvangtoeslag kunnen in de toekomst heel beperkt met terugwerkende kracht worden gedaan. Ouders kunnen straks alleen nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en één maand daaraan voorafgaand.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamp wil hiermee fraude voorkomen. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag nu nog over een lange periode met terugwerkende kracht aanvragen. Daardoor zijn deze aanvragen soms moeilijk te controleren. In fraudezaken blijkt terugvordering ook lastig.

Minister Kamp gaat daarnaast alle kindercentra, gastouderbureaus en gastouders wettelijk verplichten een inspectierapport van de GGD over de opvangvoorziening op de eigen website te plaatsen. Heeft de instelling geen website, dan moet het rapport worden neergelegd op een voor ouders goed zichtbare plaats.

Tot slot regelt het wetsvoorstel dat gastouders die alleen inkomen hebben uit gastouderopvang, zelf geen recht meer hebben op kinderopvangtoeslag voor hun eigen kinderen. Minister Kamp wil met deze maatregel voorkomen dat ouders die geen baan hebben elkaars gastouder worden en daarvoor vervolgens kinderopvangtoeslag ontvangen. Mensen die naast het gastouderschap ook ander werk doen, hebben wel recht op kinderopvangtoeslag voor de uren waarin ze dat andere werk doen.
Provincie:
Tag(s):