dinsdag, 18. oktober 2011 - 21:21

Kampen draagt waterbeheer over aan Waterschap Groot Salland

Kampen

Het Waterschap Groot Salland neemt het beheer en onderhoud van het water over in Kampen en IJsselmuiden van de gemeente Kampen.

Dagelijks bestuurslid Jan Laarman van het waterschap en wethouder Martin Ekker van de gemeente ondertekenden dinsdag een overeenkomst voor de overname.

Door de komst van de Waterwet is de taakverdeling van wateren tussen gemeenten en waterschap veranderd. De kern van de Waterwet is namelijk het beheer en onderhoud van water zoveel mogelijk in één hand houden.

De gemeente Kampen en het Waterschap Groot Salland hebben daarover afspraken gemaakt. Het uitgangspunt is duidelijk: het waterschap neemt het beheer en onderhoud van water in Kampen en IJsselmuiden één op één over van de gemeente.

Een nieuwe buur
Voor al het water in de gemeente Kampen geldt dat het Waterschap Groot Salland nu het beheer en onderhoud uitvoert. Dus bijvoorbeeld het maaien van waterbodems en oevers. De gemeente Kampen en het Waterschap Groot Salland vinden dat door het waterbeheer in één hand te nemen, doeltreffend kan worden gewerkt.

Onder de noemer 'Een nieuwe buur voor alle inwoners van de gemeente Kampen' ontvangen volgende week alle inwoners in Kampen en IJsselmuiden een brochure in de bus. Andere geïnteresseerden kunnen een brochure bij het stadhuis ophalen.

Afspraken met andere gemeenten
Kampen is de derde gemeente waar het waterschap verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud aan sloten, vijvers en kanalen. Binnenkort dragen ook de gemeenten Staphorst en Deventer het stedelijk waterbeheer over.
Provincie:
Tag(s):