vrijdag, 7. januari 2011 - 18:27

Kankerverwekkende stoffen in bluswater Moerdijk

Moerdijk

In de omgeving van het door brand verwoeste bedrijf Chemie-Pack is het oppervlaktewater sterk verontreinigd.

Waterschap Brabants Delta heeft metingen verricht en daaruit blijkt dat er onder meer kankerverwekkende aromaten in het water zitten, zoals xyleen, naftaleen, benzeen en tolueen. Dit heeft het waterschap Brabantse Delta aan de NOS meegedeeld, zo meldt de omroep op zijn site.

De omroep laat weten dat toxicoloog Tinka Murk van de Wageningen Universiteit de hoeveelheid giftige stoffen die in het bluswater is terechtgekomen "verontrustend" vindt, maar tegelijkertijd zegt de toxicoloog dat die stoffen geen gevaar voor de volksgezondheid hoeven te vormen, zolang het bluswater maar geïsoleerd blijft en de sloten afgesloten.

De gemeente Moerdijk heeft laten dat een sloot aan de Vlasweg, naast het terrein door de brandweer uit voorzorg is afgedekt met een schuimlaag. Deze sloot is vervuild geraakt met verontreinigd bluswater, dat mogelijk aan het uitdampen is.

De site meldt ook dat de zuivering van het bluswater niet op de gebruikelijke manier in een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan plaatsvinden. Daarom wordt het water voorlopig opgeslagen in tanks, zegt de gemeente Moerdijk. Later zal worden bepaald hoe het water wordt verwerkt.


Lijst gevaarlijke stoffen blijft voorlopig geheim

De gemeente heeft bekendgemaakt dat de lijst met alle stoffen die op de dag van de brand aanwezig waren op het terrein van Chemie-Pack in verband met het onderzoek in beslag genomen is door het Openbaar ministerie. De lijst is in het belang van het onderzoek niet voor derden beschikbaar.

Gezondheidsklachten

Ook meldt de gemeente dat een aantal hulpverleners, brandweerlieden en politiemensen klachten heeft gekregen over prikkende ogen, prikkende keel en hoesten. Enkele medewerkers hebben zich medisch laten onderzoeken. Alle medewerkers zijn inmiddels weer aan het werk.
Provincie:
Tag(s):