woensdag, 12. oktober 2011 - 20:20

Kappen bomen Nienoordsingel opnieuw uitgesteld

Leek

De uitvoering van het project Kwaliteitsverbetering Nienoordsingel is uitgesteld. Dit komt doordat bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een handhavingsverzoek in het kader van de Flora- en faunawet is ingediend.

Het ministerie gaat onderzoeken of de gemeente zorgvuldig omgaat met de toepassing van de Flora- en faunawet op dit project. Naar verwachting gaat dit twee weken duren. Dit betekent dat de kap van ongeveer 220 bomen vooralsnog niet start.

De kap van de bomen was eerder al een week uitgesteld omdat de gemeente nog in afwachting was van de resultaten van het onderzoek naar vleermuizen in de bomen. Inmiddels is bekend dat in vijf bomen nog vleermuizen zitten. Deze bomen worden volgend jaar gekapt, als de vleermuizen niet meer overwinteren.
Provincie:
Tag(s):