donderdag, 4. augustus 2011 - 20:30

Karakteristieke wijken in natuurgebied Dalerpeel hersteld

Dalerpeel

Stichting Het Drentse Landschap gaat een aantal inrichtingswerkzaamheden uitvoeren in het retentiegebied aan de Steigerwijk te Dalerpeel. De voor dit gebied zo karakteristieke wijken dreigen dicht te groeien. Ook de laagte waar een ijsbaan moet komen zal van opslag worden vrijgemaakt. Daarnaast worden een aantal nieuwe laagtes gegraven die blijvend open water zullen houden. Op deze manier kan het gebied niet meer dichtgroeien.

Om in tijden van wateroverlast het overtollige water te kunnen bergen heeft het Waterschap Velt en vecht enkele jaren geleden een aantal landbouw percelen aangekocht om deze voor waterberging in te richten. In 2008/2009 zijn deze gronden hiervoor ingericht. De bouwvoor is verwijderd, er is een kade rond het gebied aangelegd en middels enkele stuwen kan het waterpeil geregeld worden. Na de inrichting zijn deze gronden aangekocht door Stichting het Drentse Landschap.
Na de oplevering van dit nieuwe gebied is aan de bewoners van het nabijgelegen Elim de belofte gedaan dat er op een laagte in dit gebied bij vorst geschaatst zou mogen. Al vrij snel werd echter duidelijk dat het gebied erg snel zou dichtgroeien met o.a. wilg en els. Ook de zo karakteristieke wijken in dit gebied dreigden dicht te groeien.


Samen met het Waterschap Velt en Vecht heeft Het Drentse Landschap een oplossing gevonden om de openheid van het gebied te waarborgen. Hiervoor zal een aantal laagtes worden gegraven die blijvend open water zullen houden. Ook de aanwezige wijken zullen verbreed worden zodat deze niet volledig kunnen dichtgroeien en hierdoor aan het zicht worden onttrokken. De vrijkomende grond zal deels verwerkt worden in de rond het gebied gelegen kade en deels om een dit najaar aan te brengen beschoeiing langs de waterschapsleiding langs de Steigerwijk te verstevigen. Na deze inrichting zal alleen de kade nog jaarlijks gemaaid hoeven te worden. De rest van het gebied zal spontaan dichtgroeien met (moeras)bos en vormt hiermee een welkome schakel tussen de diverse natuurgebieden tussen Hollandse Veld en Dalerpeel.
Na een onderhandse aanbesteding is de uitvoering van deze werkzaamheden gegund aan Aannemingsbedrijf Hoornstra uit Nieuw Buinen die deze zomer de werkzaamheden zal uitvoeren. Naast Het Drentse Landschap zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds uit het Helena Vrucht Fonds en het Ger Jansen fonds.
Provincie:
Tag(s):