dinsdag, 15. februari 2011 - 13:14

Katten in de provincie Utrecht niet kogelvrij

Utrecht

In de provincie Utrecht worden jaarlijks tussen de 700 en 1000 ‘verwilderde’ katten in het buitengebied afgeschoten. De dodelijke slachtoffers zijn echter niet alleen ‘verwilderde’ katten, maar tevens huiskatten.

Deze zijn namelijk niet van hun verwilderde soortgenoten te onderscheiden. Cijfers en data zijn niet bekend en de dode katten worden niet gecontroleerd op een chip. De Partij voor de Dieren vraagt burgers om de petitie ‘Provincie Utrecht schiet onze katten niet af’ te ondertekenen en de provincie op te roepen de aanwijzing om katten af te schieten in te trekken.

De ‘verwilderde’ katten zouden volgens de provincie schade toebrengen aan de natuur en een bedreiging vormen voor andere (kleinere) diersoorten. Eventuele schade die ‘verwilderde’ katten in een bepaald gebied veroorzaken, is nooit aangetoond. Afschot is echter in geen geval een oplossing. Katten hebben een bepaald territorium en onderzoek door biologen toont aan dat opengevallen leefgebieden onmiddellijk door andere dieren worden opgevuld. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie cijfers en data van doodgeschoten katten openbaar maakt . Wellicht krijgen eigenaren wier kat vermist wordt dan meer duidelijkheid over het lot van hun verdwenen kat.

De Dierenbescherming helpt de provincie graag om een alternatieve oplossing voor de verwilderde katten te vinden. “Het is bekend dat afschot niet werkt. In dergelijke situaties is dat echt een korte termijnoplossing. Er komen vanzelf nieuwe dieren die de plaats van de afgeschoten katten weer innemen. Daarbij is het voor een jager ook ondoenlijk onderscheid te maken tussen een verdwaalde huiskat en een echt verwilderde kat. Juist door de dieren te vangen, te castreren en terug te zetten zal de overlast die de katten bezorgen meer en meer beperkt worden en de populatie op een natuurlijke manier afnemen. Als Dierenbescherming zijn we zeker bereid met de provincie mee te denken over diervriendelijkere oplossingen voor dit probleem”, aldus Nanette Lameijer van de Dierenbescherming Utrecht Amersfoort e.o.
Provincie:
Tag(s):