maandag, 14. november 2011 - 9:20

Katwijkse dominee 'tegendraadse kinderen mag je slaan'

Katwijk

Terwijl jeugdzorg het aantal meldingen van kindermishandeling dramatisch ziet toenemen, komt De Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk vandaag met een boodschap naar buiten dat ouders tegendraadse kinderen juist moeten slaan.

'Ouders moeten een tegendraads kind slaan en wie dat niet doet, gaat in tegen de wil van God'. Dat schrijft volgens het Leids Dagblad dominee A. Vlietstra in het kerkelijke blad.

Vlietstra baseert zich volgens de krant op teksten uit de zeventiende eeuw, die volgens hem ''beslist nog niet uit de tijd zijn''. Als een kind zondigt, is kastijding een noodzakelijk antwoord.

Onacceptabel, schadelijk en strafbaar, zeggen zowel het Nederland Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for Children in de krant. Het slaan of pijn doen van kinderen is in Nederland verboden.

Reactie kerk
Volgens de Hersteld Hervormde Kerk zou de pastoor in het kerkelijke blad helemaal niet gesuggereerd hebben dat kinderen moeten worden geslagen bij straf. Volgens een zegsvrouw heeft de pastoor het gehad over kastijden, wat beter vertaald kan worden met het woord "straf".
Provincie:
Tag(s):