dinsdag, 11. oktober 2011 - 21:18

Kernafvaltransport Borssele naar België rustig verlopen

Borssele

Tijdens het kerntransport dat dinsdag plaatsvond hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Dit heeft de politie dinsdagavond laten weten.

Het betrof een transport van kernafval van Borssele naar het Franse Cape Le Hague. Rond 19.00 uur passeerde de trein de Belgische grens. Halverwege de middag zijn drie medewerkers van Strukton aangehouden omdat zij zich niet konden legitimeren als medewerkers van dit bedrijf.

Dit gaf de politie aanleiding om de drie mannen mee te nemen naar het cellencomplex Torentijd waar hun identiteit verder is onderzocht. Vast is komen te staan dat zij als flexwerkers inderdaad werkzaamheden verrichten voor Strukton, waarop zij weer op vrije voeten zijn gesteld.

Inzet Nederlandse ME
In het kader van internationale samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse politie begeleidt een sectie van de Nederlandse Mobiele Eenheid (ME) het transport door België, tot aan de grens met Mouscroen.

Vijftien leden van de ME van het Korps Landelijke Politie Diensten zijn in de trein aanwezig om in het kader van de openbare orde de Belgische collega's te assisteren. Het bijstandsverzoek is officieel door de Belgen gedaan aan de Nederlandse autoriteiten.

Deze vorm van samenwerking past in de eerder gemaakte afspraken tussen de Benelux Politiediensten om elkaar bij dit soort grensoverschrijdende inzetten te assisteren. Deze Nederlandse ME-ers zijn specifiek getraind voor optreden in en om treinen.

Beneluxverdrag
Mede door de komst van het Beneluxverdrag is de politiesamenwerking steeds meer uitgerbreid. Door dit verdrag hebben politieagenten uit België, Nederland en Luxemburg meer bevoegdheden om op elkaars grondgebied te werken.

Hierdoor komt de uitwisselbaarheid van Mobiele Eenheden uit de betrokken landen steeds meer van de grond. Bij de inhuldiging van het Nederlands elftal in juli 2010 en tijdens de laatste Koninginnedagviering in Limburg, verleende de Belgische Mobiele Eenheid ondersteuning.

Op haar beurt zijn ook pelotons van de Nederlandse ME ingezet voor ondersteuning van de openbare orde tijdens EU-top in België.
Provincie:
Tag(s):