donderdag, 17. februari 2011 - 8:22

Kiezer wil geen megastallen

Amsterdam

Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil geen megastallen. Kiezers zijn met name bezorgd om het dierenwelzijn, de impact op natuur en milieu en de nadelige effecten op de volksgezondheid. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau NIPO in opdracht van Milieudefensie.

Het onderwerp megastallen leeft onder de bevolking. Uit het onderzoek
blijkt dat 64 procent van de Nederlanders megastallen een (zeer)
belangrijk onderwerp vindt bij de komende verkiezingen voor de
Provinciale Staten. Een ruime meerderheid van 56 procent geeft aan
negatief te staan tegenover grootschalige veefabrieken en slechts 11
procent steunt de vestiging van megastallen in Nederland.

Uit de opiniepeiling, gehouden onder 1093 respondenten, blijkt dat
Nederlanders vestiging van megastallen niet zien zitten vanwege het
erbarmelijke niveau van dierenwelzijn (38%), gevolgd door het gevaar
voor de volksgezondheid (27%) en de nadelige effecten op natuur en
milieu (10%).

Megastallen tasten het milieu aan want ze produceren een gigantisch
mestoverschot dat de kwaliteit van het water en de natuur aantast.
Dieren in megastallen hebben daarnaast geen vrije uitloop naar buiten.
Bovendien vergroten megastallen het risico op het ontstaan van voor de
mens schadelijke dierziekten.

Uit onderzoek van Milieudefensie bleek eerder dat het aantal megastallen
in Nederland meer dan verdubbeld is in vijf jaar tijd. Op dit moment
telt Nederland minstens 575 megastallen. Een megastal is een stal die
groter is dan 1,5 hectare.
Provincie:
Tag(s):