donderdag, 8. december 2011 - 21:54

Kinderen De Wolden krijgen vuurwerkles

De Wolden

Jaarlijks worden kinderen en volwassenen slachtoffer van verkeerd gebruik van vuurwerk of slecht vuurwerk. Voorlichting over het gebruik ervan draagt bij aan het beperken van slachtoffers. Daarom geeft Halt Noord-Nederland in opdracht van De Wolden in december voorlichting aan kinderen van groepen acht van de basisscholen in haar gemeente. Het doel hiervan is hen te leren op een veilige manier om te gaan met vuurwerk. Halt Noord-Nederland bezoekt de komende weken zo’n twintig schoolklassen.

Burgemeester Janny Vlietstra: “Veel kinderen kijken uit naar het moment waarop ze vuurwerk mogen afsteken. Ze vinden het spannend en leuk. Wanneer vuurwerk op de juiste manier wordt gebruikt zijn de gevaren klein. Helaas wordt er veel geëxperimenteerd met vuurwerk en wordt het niet altijd veilig afgestoken. Om kinderen op de gevaren te wijzen, biedt de gemeente een vuurwerkles aan.”

Tijdens de vuurwerklessen leren de kinderen welke regels er zijn rondom het kopen en afsteken van vuurwerk, welke veiligheidsrisico’s het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt en hoe ze op een relatief veilige manier met vuurwerk om kunnen gaan. De kinderen krijgen een vuurwerkboekje en een aansteeklont uitgereikt door Halt.

De vuurwerkles maakt onderdeel uit van een programma van veiligheidslessen die de gemeente aanbiedt aan de basisscholen. Naast de vuurwerkles krijgen kinderen les over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, alcohol en drugs. Ook wordt er een gastles van de wijkagent aangeboden.
Provincie:
Tag(s):