dinsdag, 24. mei 2011 - 20:47

Koningin bezoekt jubilerend Flevoland

Lelystad

Koningin Beatrix heeft dinsdagmiddag een streekbezoek aan de provincie Flevoland gebracht. Tijdens het bezoek stonden de thema's natuur, recreatie, creatieve bedrijvigheid, landbouw(onderwijs), innovatie en duurzaamheid centraal.

Flevoland 25 jaar
De Provincie Flevoland viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Beatrix bezocht achtereenvolgens het natuurbelevingscentrum de Oostvaarders, de Creative Campus in Almere, de Schoolboerderij van de Agrarische Hogeschool in Dronten en dagrecreatiepark Brennels Buiten in de Noordoostpolder.

De Oostvaardersplassen
Commissaris van de Koningin de heer L. Verbeek en burgemeester mevrouw A. Jorritsma van Almere verwelkomden de Koningin samen met een vertegenwoordiging van de stichting Stad en Natuur in het natuurbelevingscentrum De Oostvaarders.

De koningin liet zich informeren over de natuur van de Oostvaardersplassen en de bijzondere vogelpopulatie. Aansluitend bekeek zij vanuit het uitkijkpunt van het centrum (het Kraaiennest) via een panoramakijker de natuur rondom. Tot slot bezocht zij een schoolklas die bezig is met de les 'Vliegen als een vogel' en een expositie over de ontstaansgeschiedenis van het plassengebied.

Almere: de Creative Campus
Vervolgens bracht de koningin een bezoek aan de Creative Campus, een creatieve cluster en broedplaats voor innovatieve ondernemingen gevestigd op het oude fabriekscomplex van farmaceutisch concern Beiersdorf. De Campus huisvest een verscheidenheid aan creatieve bedrijven zoals De Vloer, een presentatieruimte die gebruikt wordt voor trainingen en exposities.

Na De Vloer bezocht Beatrix Sensum, een bedrijf voor grafische vormgeving en het leer- en werkcentrum Flevo Creat IT, waar MBO- en HBO-studenten opdrachten uitvoeren voor bedrijven in Flevoland.

Dronten: de Schoolboerderij
Vergezeld door burgemeester mevrouw M. Horselenberg van Lelystad en burgemeester de heer A. de Jonge van Dronten deed de koningin de Schoolboerderij van de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten aan. De Schoolboerderij is een gemengd bedrijf met 100 hectare aan gras- en bouwland en ongeveer 80 koeien.

Beatrix werd er rondgeleid door studenten en nam deel aan een rondetafelgesprek met verschillende betrokkenen van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland en Wageningen Universiteit.

Kraggenburg: Brennels Buiten
In Kraggenburg werd de koningin begeleidt door burgemeester de heer A. van der Werff en maatschappelijk ondernemer de heer B. Crébas en diens echtgenote C. Wobma. Zij bezocht hier dagrecreatiepark Brennels Buiten. Brennels is zeer gevarieerd opgezet, want het is naast een recreatiepark tevens een bedrijf dat grootschalig brandnetels teelt om er, als duurzaam alternatief voor katoen, textielvezels van te maken.

In de Proef Netel Fabriek kreeg Beatrix uitleg over een innovatief milieuvriendelijk biovergistingsproces waarin brandnetelvezels worden losgeweekt uit brandnetelstengels. De koningin sloot haar bezoek af in het amfitheater op het park met een optreden van Danscentrum Artistique.
Provincie:
Tag(s):