zaterdag, 30. april 2011 - 23:27

Koninginnedag 2011 in Amsterdam goed verlopen

Amsterdam

Koninginnedag 2011 in Amsterdam is druk bezocht en beheersbaar verlopen. Gedurende de dag zijn tot nu toe 198 aanhoudingen verricht, in de middag en nacht voorafgaand aan Koninginnedag waren dat er 89.

Het betrof hoofdzakelijk aanhoudingen vanwege openbare dronkenschap, vernieling, mishandeling en openlijke geweldpleging.

Incidenten
De bezoekersstroom kwam aanvankelijk langzamer op gang dan voorgaande jaren. Het uiteindelijke aantal bezoekers was naar schatting gelijk aan 2010. “Het publiek verzamelde zich vooral bij evenementen op de pleinen waar het erg druk werd,” verklaart algemeen commandant Erik van der Hulst. “De combinatie van grote aantallen mensen en drank leidde daar tot meerdere vechtpartijtjes.”

In tegenstelling tot vorig jaar hebben zich dit jaar op het spoor geen noemenswaardige incidenten voorgedaan, slechts tweemaal kwam een trein kort tot stilstand. In 2010 werd het treinverkeer ontregeld doordat grote groepen mensen zich op het spoor begaven nadat in diverse treinen aan de noodrem werd getrokken. In samenwerking met de spoorwegpolitie van het korps landelijke politiediensten en de NS zijn dit jaar vooraf strenge maatregelen aangekondigd, die ertoe hebben geleid dat er slechts twee keer aan de noodrem werd getrokken. Negen personen kregen een boete voor lopen op het spoor.

Water/b>
Op het water werd 54 keer bestuurlijk beslag gelegd op geluidsapparatuur en alcohol. Twee personen werden aangehouden, een voor het varen onder invloed en een voor belediging. Twee mensen raakten te water. Er waren diverse kleine aanvaringen, ook zijn twee vaartuigen gezonken.
Provincie:
Tag(s):