zaterdag, 30. april 2011 - 20:15

Koninklijke familie met helikopters naar Limburg

Honderden militairen zijn de afgelopen dagen in touw geweest om het bezoek van de Koninklijke familie van zaterdag aan Thorn en Weert goed te laten verlopen. Dit heeft Defensie zaterdag bekendgemaakt.

De militairen waren zichtbaar en onzichtbaar aanwezig voor onder meer observatie- en bewakingstaken, ordehandhaving, het opsporen van explosieven en het faciliteren van voorbereidingen.

Koningin per heli naar Limburg
De Koninklijke familie bereikte de provincie Limburg vandaag met 2 Alouettes en 1 Cougar-transporthelikopter van de luchtmacht. De landingsplek was enkele dagen geleden al aangelegd door een detachement van het Operationeel Ondersteuningscommando Land. Om het grasland te voorzien van verharde matten gebruikten de militairen het MLC-70 systeem.

Zo´n 70 collega-militairen, van de Koninklijke Militaire School, waren betrokken bij de festiviteiten in Weert. Zij toonden daarmee hun verbondenheid met de plaats waar landmachtonderofficieren hun opleiding krijgen.

Ondersteunen politie
De regiopolitie Limburg-Noord werd bijgestaan door 90 marechaussees. Daarnaast stond de marechaussee met een half ME-peloton paraat om de politie Brabant Zuid-Oost te ondersteunen en was er een bijstandseenheid aanwezig om bij escalatie op te treden.

Speuren naar explosieven
‘s Ochtends vroeg had een ploeg van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie de route al gecheckt op explosieven. De rest van de dag stond de eenheid paraat om wanneer nodig in te grijpen.

Bewaking politieposten
De dagen voorafgaand aan de feestdag waren ruim 50 militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade al in de weer om mogelijke verstoringen op 30 april te voorkomen.

Zij bewaakten opgebouwde politieposten in Thorn en Weert en surveilleerden in de buitengebieden. Dit gebeurde met voertuigen, maar ook met de fiets.

Planning en coördinatie
De militaire bijstand werd gepland en gecoördineerd door het Regionaal Commando Zuid van de landmacht. Deze organisatie verzorgde op de Van Horne Kazerne in Weert ook de slaapplekken en het voedsel voor honderden politieagenten, beveiligers van de Koninklijke familie en militairen.
Provincie:
Tag(s):