woensdag, 9. maart 2011 - 21:09

Koninklijke onderscheidingen voor Drentse statenleden

Veenhuizen

De provincie Drenthe heeft woensdagmiddag afscheid genomen van de Statenleden die niet terugkeren in de Provinciale Staten van Drenthe in de nieuwe periode ( 2011 – 2015). Het afscheid vond plaats tijdens de laatste vergadering van de oude Provinciale Staten van Drenthe. Commissaris van de Koningin, de heer Jacques Tichelaar, stond stil bij de persoonlijke bijdragen van elk vertrekkend Statenlid en sprak zijn waardering voor hun persoonlijke betrokkenheid bij de Provincie en het provinciale bestuur.

De statenleden Jan Langenkamp, Bert Peters en Arend Wendt ontvingen van Jaques Tichelaar een Koninklijke onderscheiding. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tichelaar loofde hun jarenlange inzet als volkvertegenwoordiger en betrokkenheid bij het provinciaal bestuur.

De vertrekkende statenleden ontvangen een Koninklijke Onderscheiding, omdat zij tenminste 12 jaar een publieke functie hebben bekleed.

Jan Langenkamp is reeds veertien jaren actief voor Groen Links in de lokale en provinciale politiek. Sinds 13 april 1999 is hij (drie bestuursperioden) Statenlid van Provinciale Staten van Drenthe. Daarvoor was hij in de periode 1997 – 2000 raadslid in de gemeente Smilde, later
Midden Drenthe. Jan Langenkamp was onder meer actief als commissielid van de statencommissie Bestuur Financiën en Economie en de statencommissie Omgevingsbeleid. Daarnaast was hij Presidiumlid.

Bert Peters trad in april 1999 toe als statenlid van Provinciale Staten van Drenthe. Na drie bestuursperioden neemt hij afscheid van Provinciale Staten. De laatste periode was hij onder meer voorzitter van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie, commissielid
Statencommissie Omgevingsbeleid en Presidiumlid namens het CDA.

Arend Wendt neemt na zestien jaar Provinciale Staten afscheid als statenlid. In april 1995 trad hij aan in Provinciale Staten. De afgelopen vier jaren was hij als fractievoorzitter het gezicht van de Christen Unie in Drenthe. Arend Wendt was onder meer commissielid van de statencommissie Bestuur, Financiën en Economie.
Provincie:
Tag(s):