donderdag, 24. maart 2011 - 14:37

korpsbeheerdersberaad: 'ondanks risico's ook positieve punten'

De Bilt

Het korpsbeheerdersberaad (KBB) heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de beslissing van minister Opstelten met betrekking tot het zogeheten budgetverdeelsysteem (BVS). Het KBB is blij dat het kabinet de huidige politiesterkte van 49.500 fte in ieder geval betaalbaar heeft gemaakt.

Het KBB betreurt echter dat het kabinet de beloofde uitbreiding van de sterkte niet heeft kunnen waarmaken. Die uitbreiding was noodzakelijk om een al eerder geconstateerd tekort bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid weg te werken. Bij de huidige beschikbare middelen is dat onmogelijk.

De meeste politiekorpsen gaan erop vooruit. Toch gaan enkele korpsen er in sterkte op achteruit door de nieuwe verdeling van de budgetten. In 2010 heeft een herijking van het BVS plaatsgevonden. Onverkorte toepassing van de nieuwe verdelingscriteria zou tot zeer grote wijzigingen hebben geleid in de verdeling van de sterkte. Sommige korpsen zouden er zeer veel op vooruit gaan, andere (met name de grote steden) zouden erg fors moeten inleveren.

Het KBB wijst ten slotte op enkele risico's, die de betaalbaarheid van het geheel onder druk kunnen zetten. Zo is er nog geen rekening gehouden met de transitiekosten die gemoeid zijn met de vorming van de nationale politie en met de kosten die gemoeid zijn met de noodzakelijke vernieuwing van de ict.
Provincie:
Tag(s):