dinsdag, 5. april 2011 - 21:48

Krakers moeten Heilig Hartkerk Breda verlaten

Breda

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft dinsdag beslist dat Stichting Woonzorg Nederland de Heilig Hartkerk mag ontruimen. De uitspraak die de kortgedingrechter in Breda op 17 maart jongstleden deed, kan daardoor worden uitgevoerd.

Eén van de drie krakers, die al 25 jaar in de Heilig Hartkerk wonen had het hof verzocht om de uitvoering van het ontruimingsvonnis te schorsen, totdat het hof definitief over deze zaak heeft beslist. Het hof heeft dit schorsingsverzoek afgewezen.

Schorsingsverzoeken worden slechts in uitzonderingsgevallen toegewezen. In dit geval heeft het hof geen nieuwe feiten of omstandigheden vast kunnen stellen waarmee de kort gedingrechter in zijn ontruimingsvonnis rekening had kunnen houden. Ook is er geen âkennelijke misslagâ geconstateerd volgens het hof.

Door de uitspraak van het hof is er voor Stichting Woonzorg Nederland geen belemmering meer om het vonnis van de kortgedingrechter in Breda uit te voeren. Dit betekent dat de kerk met onmiddellijke ingang, via de deurwaarder, kan worden ontruimd.

'Voor de duidelijkheid: het hof heeft nu alleen een beslissing genomen over het genoemde schorsingsverzoek. De behandeling van de zaak in hoger beroep gaat (schriftelijk) verder op 19 april aanstaande', aldus het hof.
Provincie:
Tag(s):