maandag, 21. november 2011 - 12:49

Kritiek op griepprik leidt tot rechtzaak

Eind oktober uitte huisarts Hans van der Linde in Trouw dat hij grote twijfels had over het nut en de noodzaak van de jaarlijkse griepprik.

Van der Linde kwam hiermee nadat het Geneesmiddelenbulletin had geschreven dat er geen bewijs is van de werkzaamheid van de influenzavaccinatie bij ouderen en bij risicopatiënten. Dit schrijft Trouw maandag in een analyse.

Toen Van der Linde op de dag van het artikel in Trouw zijn kritiek herhaalde bij Radio 1 en bij Moraalridders kwam Roel Countinho, directeur Infectieziektenbestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in actie.

Van der Linde werd verweten dat hij de 'integriteit en de onafhankelijkheid' van Coutinho ter discussie zou hebben gesteld. Countinho eiste dat Van der Linde zijn uitlatingen zou terugnemen, want ze schaadden niet alleen hem, vond hij, maar ook het vertrouwen in de bescherming van de volksgezondheid door het RIVM. Dat laatste kon volgens Coutinho "ernstige maatschappelijke gevolgen hebben voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, bij de bestrijding van een uitbraak van een infectieziekte, of bij een milieucalamiteit". zo meldt de krant. Toen Van der Linde rectificatie weigerde, kondigde Coutinho een rechtszaak aan.

Van der Linde vindt dat Coutinho's belangen zijn verstrengeld. Hij koopt niet alleen vaccins in voor de staat, maar hij is onlangs ook benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, waar hij betrokken is bij projecten die mede worden betaald door de makers van vaccins: MSD en GlaxoSmithKline.

Belangenverstrengeling komt wel vaker voor in de medische wetenschap en is tot op zekere hoogte ook geaccepteerd. Maar moeilijker wordt het als iemand een belangrijke vertrouwensfunctie heeft in de publieke sector, zoals Coutinho.

In Trouw ging Van der Linde in op de invloed van vaccinatie-experts als Coutinho op de al jaren lopende discussie over de griepprik. Hij meldde dat de farmaceutische industrie voortdurend voorschrijvers tracht te beïnvloeden. "In dertig jaar tijd zijn de grenzen steeds meer opgeschoven", zei Van der Linde.

Door de rechtszaak wordt de discussie over de effectiviteit van de griepprik nu verplaatst van de wetenschap naar de rechtszaal. Opvallend is dat Coutinho niet koos voor een snelle procedure, voor het kort geding, maar voor de tijdrovende, kostbare variant: een bodemprocedure. Die kan jaren voortslepen. Die beslissing valt moeilijk te rijmen met de acute dreiging van het ondermijnen van het vertrouwen in het rijksvaccinatieprogramma, die volgens Coutinho door Van der Linde in gang is gezet. De kwestie is kennelijk niet zo spoedeisend.

De juridische procedure kan Van der Linde een flinke duit kosten. Nu al zou hij zo'n 5000 euro kwijt zijn aan advocatenkosten en dit kan nog stevig oplopen. Dit wekt de suggestie dat het RIVM een lastige huisarts, die kritisch is over de vermenging van medische wetenschap en industrie, vooral een toontje lager willen laten zingen, aldus Trouw.
Provincie:
Tag(s):