vrijdag, 15. juli 2011 - 18:04

Kunnen steunzolen voetklachten tijdens Vierdaagse voorkomen?

Nijmegen

Ieder jaar valt ongeveer tien procent van de wandelaars uit tijden de Vierdaagse. De herhalende voetbeweging zorgt voor overbelasting van de voet waardoor elke stap pijn gaat doen.

De komende Vierdaagse gaan wetenschappers van de Sint Maartenskliniek, in samenwerking met studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzoeken of de voetklachten door het dragen van steunzolen voorkomen kunnen worden. Aan dit Feet4Feet-onderzoek nemen 112 wandelaars deel. Onder hen twee wethouders van de gemeente Nijmegen.

Uit eerder onderzoek van de Maartenskliniek blijkt dat 75% van de onderzochte Vierdaagse-wandelaars te maken krijgt met voetklachten, met name aan de voorvoet. Met een zelf ontwikkeld computerprogramma kunnen de onderzoekers van de Maartenskliniek voorspellen hoe groot de kans is dat een wandelaar voorvoetklachten ontwikkelt bij het lopen van lange afstanden. Een dergelijk systeem is uniek in de wereld. Steunzolen kunnen mogelijk klachten voorkomen of verminderen.

In het bewegingslaboratorium zijn dit voorjaar bij de deelnemers metingen uitgevoerd naar onder andere de drukverdeling onder de voeten tijdens lopen. De deelnemers met een hoog risico op het krijgen van voorvoetklachten, hebben steunzolen gekregen. In totaal lopen dit jaar 56 Vierdaagsewandelaars met steunzolen van Feet4Feet. Tijdens de Vierdaagse komen de deelnemers elke dag, na de finish, langs bij een stand van de Sint Maartenskliniek voor het meten van de voetdruk, balans, reactie en het invullen van een korte vragenlijst.

Als blijkt dat deelnemers profijt hebben van de steunzolen, dan kan het systeem op grotere schaal worden ingezet voor preventie van voetklachten. Dit is bijzonder omdat tot nu toe steunzolen alleen werden ingezet als mensen al voetklachten hadden. De werking van steunzolen is, ondanks dat veel mensen er gebruik van maken, nooit wetenschappelijk aangetoond. Dit onderzoek zal meer inzicht geven in de effectiviteit van het dragen van steunzolen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Health Valley is sponsor van het Feet4Feet-onderzoek.
Provincie:
Tag(s):