vrijdag, 21. januari 2011 - 15:50

Kunstenares vrijgesproken van mishandeling hamsters

Amsterdam

De kunstenares Tinkebell, die voor het project Save the pets 95 hamsters in zogeheten hamsterballen had laten rondlopen, is vrijdag vrijgesproken van het toebrengen van letsel en het schaden van de gezondheid of het welzijn van de hamsters. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Ook de houder van de galerie waarin de expositie plaatsvond, is vrijgesproken. De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat door het handelen van de kunstenares en de galeriehouder het welzijn of de gezondheid van de hamsters is geschaad.

Volgens de dierenarts verkeerden de hamsters over het algemeen in goede gezondheid. Dat het letsel van 11 hamsters aan het handelen van de kunstenares is te wijten, kan niet worden vastgesteld.

Op de gebruiksaanwijzing bij de hamsterballen stond het advies om de hamsters maximaal een half uur in de hamsterballen te laten. Maar het levert op zichzelf geen strafbaar feit op als de hamsters langer in de hamsterballen verblijven. Daarvoor is nodig dat de dieren daardoor in gezondheid of welzijn worden geschaad. Het is niet vast te stellen dat de hamsters door het verblijf in de hamsterballen gestresst of uitgeput zijn geraakt.

Uit hetgeen verbalisanten hebben geconstateerd, kan niet het bewijs worden geput dat de hamsters gedurende de tenlastegelegde periode op de tocht lagen of uitgeput waren. Bovendien blijkt nergens uit dat deze verbalisanten deskundig waren en ook niet hoe zij chronische stress en uitputting hebben kunnen vaststellen.

Ook het rapport van de deskundige kan niet als bewijs dienen. Zij heeft in algemene zin verklaard over stress bij hamsters, en dat dergelijk gedrag ook bij deze hamsters is geconstateerd. Maar niet duidelijk is over welke informatie zij beschikte en van wie die informatie kwam. Ook de verwijten dat de dieren eten en drinken werd onthouden en dat zij in te kleine kooien waren gehuisvest is niet bewezen.
Provincie:
Tag(s):