donderdag, 22. december 2011 - 10:56

Kwart vuurwerk niet veilig

Den Haag

Bij onderzoek van ingevoerd consumentenvuurwerk blijkt 26 procent van het geteste vuurwerk niet aan de eisen te voldoen. Dat meldt de VROM-Inspectie op basis van controles in de afgelopen maanden.

Het percentage niet-deugdelijk vuurwerk ligt daarmee op het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Het afgekeurde vuurwerk mag niet in de handel worden gebracht.

De VROM-Inspectie test elk jaar van elke importeur een aantal artikelen op basis van een risicoanalyse. Bij deze artikelen kijkt de Inspectie ondermeer of het vuurwerk niet omvalt tijdens het ontbranden, of het hoog genoeg explodeert, hoe lang de lontvertraging duurt en hoeveel kruit een artikel bevat. Waar vorig jaar nog sprake leek van een kwaliteitsverbetering lijkt die dit jaar niet te hebben doorgezet.

Nieuwe vuurwerkproducten zijn sinds vorig jaar verplicht voorzien van het Europese CE-keurmerk. Bestaande vuurwerkartikelen mogen tijdens een overgangsperiode zonder dat keurmerk worden geïmporteerd. De invoering van het keurmerk heeft nog niet tot een kwaliteitsverbetering geleid; ook bij de artikelen mét CE-keurmerk komen stukken vuurwerk voor die te vroeg of helemaal niet tot ontbranding komen of omvallen. De VROM-Inspectie heeft de vuurwerkimporteurs en de verstrekker van het keurmerk opgedragen dat zij de testprocedures en protocollen voor het komende vuurwerkseizoen op orde moeten hebben.

De VROM-Inspectie oefent toezicht uit op de naleving van wet- en regelgeving voor vuurwerk op basis van het Vuurwerkbesluit. De Inspectie werkt daarbij nauw samen met overheden en opsporingsdiensten die betrokken zijn bij de handhaving de wet- en regelgeving voor vuurwerk, zoals politie, douane, de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de provincies. Ook draagt de Inspectie bij aan de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers. Verder werkt de inspectie steeds meer samen met toezichthouders in andere Europese landen en China, de voornaamste producent van vuurwerk.
Provincie:
Tag(s):