maandag, 17. oktober 2011 - 10:55 Update: 08-07-2014 0:56

Kwart werknemers is bereid bedrijfsgeheimen te verkopen

Een kwart (25%Een kwart (25%) van de werknemers is bereid bedrijfsgeheimen te verkopen. ) van de werknemers is bereid bedrijfsgeheimen te verkopen.

8 procent zegt zelfs al eens bedrijfsgeheimen te hebben verkocht, terwijl 17 procent aangeeft in te gaan op een aanbod om bedrijfsgevoelige informatie te verkopen, wanneer de kans daartoe zich voordoet. Dat blijkt uit een poll van carrièresite Monster, in Nederland bekend als Monsterboard.nl, onder 4983 bezoekers wereldwijd. 75 procent geeft aan ondanks de economische crisis, geen bedrijfsgeheimen te willen verkopen, 35 procent van de respondenten verkoopt geen bedrijfsgevoelige informatie omdat ze bang zijn betrapt te worden. Volgens 40 procent is er geen markt voor de geheimen van de organisatie waarvoor ze werken.

“Ook in economisch onzekere tijden denken de meeste werknemers niet in de verleiding te komen hun werkgever schade te berokkenen voor geld”, aldus Warren Hammond, managing director van Monsterboard.nl. “Onnodig om te zeggen – het is een verschrikkelijke gedachte – dat het je carrière kapot kan maken en juridische consequenties je leven kapot kunnen maken.

Tegelijkertijd hebben organisaties de verantwoordelijkheid zelf zich ethisch te gedragen en het goede voorbeeld te geven. Zorg er ook voor dat de waarden waar je als organisatie voor staat en wat acceptabel en onacceptabel gedrag is, bekend is bij de werknemers. Door ethiek tevens een onderdeel te maken van de evaluatie van de werknemer onderstreep je het belang dat je als organisatie hecht aan eerlijkheid en integriteit.”

Nederlandse werknemer
In Nederland geeft eveneens een kwart van de ondervraagden (27%) aan bereid te zijn bedrijfsgeheimen te verkopen. Slechts 2 procent, tegen 8 procent wereldwijd, geeft aan al eerder bedrijfsgevoelige informatie te hebben verkocht, 25 procent zegt bedrijfsinformatie te verkopen mocht de gelegenheid zich aandienen. 41 procent van de Nederlandse werknemers verkoopt geen bedrijfsgeheimen uit angst betrapt te worden, terwijl 32 procent geen bedrijfsgeheimen verkoopt omdat daar geen markt voor is.

Over de opiniepeiling
De resultaten van deze Wereldwijde Monster Poll zijn gebaseerd op stemmen van bezoekers van de sites van Monster (in Nederland Monsterboard.nl) tussen 5 en 18 september 2011. Er is getoetst of respondenten bedrijfsgeheimen zouden verkopen(n= 4983). In Nederland hebben 308 personen deelgenomen. De Wereldwijde Monster Poll, een product van Monster, is een reeks van online polls die de mening van bezoekers peilen over carrière, economie en werk.
Categorie:
Tag(s):