woensdag, 29. juni 2011 - 15:07

Kwartiermakers korpsleiding nationale politie aangesteld

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vier personen aangesteld als kwartiermakers korpsleiding nationale politie.

Onder leiding van de kwartiermaker nationale politie, de heer G. L. Bouman, zullen mevrouw J. A. van den Berg en de heren R. G. C. Bik en L. Th. C. Kuijs voorbereidingen treffen voor het nieuwe landelijke politiekorps zodat de nationale politie van start kan gaan als het parlement instemt met de nieuwe Politiewet.

Mevrouw Van den Berg en de heer Bik gaan beiden aan de slag als kwartiermaker operaties. Gelet op de omvang van het operationele politiewerk heeft minister Opstelten gekozen voor de aanstelling van twee beoogde directeuren operaties.

De heer Bik zal bovendien de functie van plaatsvervangend kwartiermaker nationale politie vervullen. De heer Kuijs wordt aangesteld als kwartiermaker bedrijfsvoering. De drie kwartiermakers zijn samen met de heer Bouman tevens de beoogde leden van de toekomstige korpsleiding van de nationale politie.

Mevrouw Van den Berg (1964) is op dit moment korpschef van de politieregio Kennemerland. Daarvoor was zij directeur opsporing en informatie bij de politieregio Haaglanden. Na haar opleiding aan de Nederlandse Politie Academie begon mevrouw Van den Berg haar loopbaan bij de politie in Utrecht.

Ook de heer Bik (1953) begon zijn loopbaan bij de politie in Utrecht. In 2001 werd hij benoemd tot korpschef van de politieregio Zuid-Holland-Zuid. Sinds 2007 is hij korpschef van het Korps landelijke politiediensten.

De heer Kuijs (1956) is op dit moment voorzitter van de Raad van Korpschefs. Van 2002 tot 2011 was hij korpschef van de politieregio Brabant Zuid-Oost. Kuijs begon zijn loopbaan bij het Korps Rijkspolitie.

Minister Opstelten heeft eveneens besloten dat de chief information officer van de Nederlandse politie, de heer A. J. (Aad) Meijboom, wordt toegevoegd aan de nationale korpsleiding zodra de nationale politie van start gaat.

De chief information officer is verantwoordelijk voor een goede informatiestrategie en het realiseren van eenheid in de informatiesystemen bij de politie. De heer Meijboom (1951) vervult deze functie sinds 1 oktober 2010. Daarvoor was hij onder andere korpschef van de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond en Twente.

De benoeming van de kwartiermakers is tot stand gekomen na adviezen van de voorzitters van het Korpsbeheerdersberaad en het College van Procureurs-Generaal.
Provincie:
Tag(s):