dinsdag, 5. juli 2011 - 9:20

Laatste 4 trajecten 130 km/u van start op 7 juli

Den Haag

Automobilisten mogen vanaf 7 juli a.s. 130 km per uur rijden op gedeelten van de A17/A58, de A32, de A37 en de A58. De verhoogde snelheid gaat op alle vier de trajecten 24 uur per dag gelden. Dit zijn de laatste van in totaal acht proeftrajecten waar een dynamische snelheidsverhoging naar 130 km per uur wordt ingevoerd.

Op 1 maart startte de proef met het traject A7 (Afsluitdijk). Sinds 17 mei is de snelheid op de A6 buiten de spits omhoog naar 130 km per uur. Op de A2 en A16 geldt vanaf 31 mei een verhoging naar 130 km per uur op momenten dat de verkeersdrukte dat toelaat.

Effecten van de snelheidsverhoging
Op de verschillende trajecten onderzoekt Rijkswaterstaat de effecten van de snelheidsverhoging op de doorstroming, de omgeving en verkeersveiligheid. Ook wordt onderzoek gedaan naar gedragsaspecten van weggebruikers. Het onderzoek moet inzicht geven in de manier waarop en onder welke voorwaarden de maximum snelheid omhoog kan. Op basis van eerdere proeven met dynamische snelheden en de proef op acht trajecten met 130 km per uur, zal de minister van Infrastructuur en Milieu in het najaar besluiten over de verhoging van de maximum snelheid in Nederland.
Provincie:
Tag(s):