maandag, 28. februari 2011 - 21:43 Update: 08-07-2014 1:00

Landbouw vanuit de ruimte

Voor een goede en constante voedselvoorziening is het voor landen en regio's van groot belang om te weten hoeveel oogst een bepaald gebied zal opbrengen.

Promovendus Mobushir Riaz Khan van de faculteit ITC van de Universiteit Twente ontwikkelde een methode om met behulp van satellietbeelden te bepalen welke gewassen ergens geteeld worden. Ook kan de methode met 95 procent nauwkeurigheid inschatten hoeveel oogst een gebied zal opleveren. Khan promoveert op woensdag 23 februari aan de faculteit ITC op zijn onderzoek.

Voor de voedselveiligheid, voor de verdeling van landbouwsubsidies en om optimaal gebruik te kunnen maken van beschikbare landbouwgrond is het voor beleidsmakers van groot belang om in te kunnen schatten welke gewassen in een bepaald gebied groeien en hoeveel oogst ze zullen opbrengen. Voor een groot gebied is het normaliter lastig, tijdrovend en daarmee duur om dit in te bepalen. Mobushir Riaz Khan van de faculteit ITC van de Universiteit Twente ontwikkelde daarom een methode om met behulp van satellietbeelden nauwkeurig in te kunnen schatten welke gewassen ergens groeien, hoeveel daarvan groeien en uiteindelijk hoeveel er geoogst kan worden. De methode is niet alleen een uitkomst voor de rijkere landen, maar juist ook voor de armere landen aangezien de vereiste satellietbeelden gratis zijn.

Oppervlak
Het eerste gedeelte van het onderzoek van Khan draaide om het identificeren van landbouwgrond op speciale satellietbeelden (hypertemporal SPOT-Vegetation NDVI beelden) en het bepalen welke gewassen daar groeien. De resultaten werden gekoppeld aan veldgegevens: ter controle en om de methode te optimaliseren. Het bleek dat de methode een goede weergave van de realiteit geeft. Zo bracht hij bijvoorbeeld aan het licht dat in Andalusië (Spanje) een veel kleiner oppervlak gebruikt werd voor de teelt van zonnebloemen dan was opgegeven bij de Europese Unie (die de teelt van zonnebloemen subsidieert).

Opbrengst
In het tweede gedeelte van zijn promotieonderzoek ontwikkelde Khan een methode om - uitgaande van welke gewassen ergens groeien - nauwkeurig in te kunnen schatten hoeveel oogst een gebied zal opleveren. Hierbij maakte hij enkel gebruik van satellietbeelden met informatie over de lokale temperatuur en een gewasgroei model. De methode maakte het mogelijk om de opbrengst van gebieden van één bij één kilometer met 95 procent nauwkeurigheid in te kunnen schatten.

Doorontwikkeling
Uit een onderzoek onder professionals die werken met landbouwkaarten blijkt, dat de overgrote meerderheid van hen meerwaarde ziet in de nieuwe methode en geïnteresseerd is om deze te gebruiken. Khan en andere onderzoekers van het ITC zullen de methode verder doorontwikkelen zodat deze nog nauwkeuriger wordt en geschikt is voor meer verschillende typen gewassen en gebieden.
Categorie:
Tag(s):