maandag, 19. september 2011 - 17:58

Landelijke informatievoorziening maakt einde aan ICT problemen politie

Den Haag

De politie krijgt één landelijke informatievoorziening die een einde moet maken aan de ICT problemen bij de politie. Dat staat in het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op korte termijn wordt de bestaande ICT-ondersteuning van politiemensen verbeterd. Agenten hebben al komend jaar de beschikking over computerprogramma’s die gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder zijn.

Vanaf 2014 komt er een nieuwe Basisvoorziening Politie die de huidige informatiesystemen voor handhaving en opsporing zal vervangen. Bij de inrichting van de nieuwe informatievoorziening staat het werk van de politiemensen op straat centraal. Met de maatregelen wordt het vertrouwen van agenten en burgers in de ICT-systemen van de politie hersteld.

In het aanvalsprogramma zijn alle aanbevelingen overgenomen die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan in haar onderzoek naar de stand van zaken van ICT bij de politie.

Uitgangspunt van het aanvalsprogramma is dat politiemensen geen last maar juist gemak en voordeel moeten hebben van de ICT-systemen van de politie. Ook burgers profiteren van de ICT-vernieuwing omdat agenten meer tijd hebben voor het bestrijden van criminaliteit en overlast op straat.

Voor de invoering van één landelijke informatievoorziening is het noodzakelijk dat de bestaande, sterk verouderde ICT-systemen worden vernieuwd. De vernieuwing en vervanging van de ICT bij de politie, zowel hardware als software, zal de komende jaren stapsgewijs worden doorgevoerd. Vooruitlopend daarop worden in 2011 en 2012 al verschillende maatregelen genomen:

De 16 meest gebruikte formulieren in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) worden vereenvoudigd, waardoor politiemensen minder gegevens hoeven in te voeren en minder administratieve handelingen hoeven te verrichten.

De Basisvoorziening Opsporing (BVO) wordt vervangen door een tijdelijke oplossing, waardoor politiemensen eenvoudiger en beter dossiers kunnen maken en beheren. Er komt één basisvoorziening waarmee politiemensen alle belangrijke landelijke gegevens kunnen opvragen.

De technische voorzieningen worden verbeterd om de continuïteit en stabiliteit van de systemen te vergroten. Vanaf 2014 wordt de nieuwe Basisvoorziening Politie stapsgewijs ingevoerd. Daarin verdwijnt het onderscheid tussen handhaving en opsporing.

Het systeem kenmerkt zich door gebruikersgemak: gegevens hoeven slechts één keer ingevoerd te worden. Behalve voor meer gebruiksgemak en minder uitval van systemen moet de landelijke informatievoorziening ook zorgen voor een betere gegevensuitwisseling binnen de politie en tussen de politie en andere instanties, zoals het openbaar ministerie.

Ook moet de nieuwe informatiehuishouding leiden tot lagere beheerskosten. Op dit moment gaat het overgrote deel van het ICT-budget van de politie op aan het beheer van de bestaande systemen. Daardoor is er nu nauwelijks geld voor innovaties.

In opdracht van de minister wordt het aanvalsplan uitgevoerd door de landelijke Chief Information Officer (CIO). Hij krijgt de centrale regie over de informatievoorzieningen, van werkplek tot datacentrum, bij de politie. De uitvoering van het aanvalsprogramma loopt door tot 2017. Minister Opstelten stelt deze kabinetsperiode 201,9 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van de ICT-problemen.

Voor de periode daarna is een bedrag van 124,1 miljoen euro gereserveerd dat wordt terugverdiend door besparingen op het beheer van de informatievoorziening. De oplossing van de ICT-problemen gaat niet ten koste van de operationele politiesterkte of de uitvoering van de landelijke prioriteiten.
Provincie:
Tag(s):