woensdag, 6. april 2011 - 12:16

'Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen in oude luister te herstellen'

Utrecht

Utrecht wil de komende jaren de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen in oude luister herstellen met een budget van 2,5 miljoen euro.

Het college van B&W heeft 29 maart jl. ingestemd met de concept Toekomstvisie Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen en deze vrijgegeven voor inspraak. Op 20 april en 11 mei vinden inspraakavonden plaats. Uitgangspunt van dit herstel- en beheerplan is het behoud van de oorspronkelijke landschappelijke en cultuurhistorische elementen op de landgoederen.

Utrecht werkt aan een duurzame stad: een aantrekkelijke groene leefomgeving maakt daar deel van uit. De drie landgoederen Oud Amelisweerd, Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen zijn uniek door hun bijzondere ecologische en cultuurhistorische waarde. De landgoederen vormen samen het belangrijkste groene recreatiegebied voor de inwoners van Utrecht, met jaarlijks ruim 1,5 miljoen bezoekers. De landgoederen zijn 250 tot 300 jaar geleden aangelegd en sindsdien uitgegroeid tot unieke natuurgebieden. Door hun hoge leeftijd en de sterk toegenomen recreatiedruk van de afgelopen jaren zijn extra onderhoud en investeringen nodig.

De komende jaren wordt circa 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in de landgoederen. Dit geld is afkomstig van de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Doel is met zorg en aandacht de cultuurhistorische waarde én de natuurwaarde van het gebied te waarborgen. Daarvoor is deze concept Toekomstvisie Landgoederen ontwikkeld. Bij de totstandkoming ervan zijn partijen als Vrienden van Amelisweerd, Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen, Wijkraad Oost en Platform Utrechtse Natuur- en Milieugroepen actief betrokken.
Provincie:
Tag(s):