woensdag, 26. oktober 2011 - 21:11

Landschapsontwikkeling Pesse, Fluitenberg en Stuifzand van start

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen heeft Landschapsbeheer Drenthe de opdracht gegeven, samen met de agrariërs en andere inwoners van Pesse, Fluitenberg en Stuifzand te investeren in herstel en aanleg van streekeigen landschapselementen.

Eind oktober starten de eerste werkzaamheden in het landschap. Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidies vanuit de gemeente, de provincie en TenneT.

In de afgelopen periode zijn de inwoners en grondeigenaren binnen de projectgebieden benaderd en alle afspraken zijn per eigenaar in een werkplan opgenomen. Alle geplande werkzaamheden zijn hierin vastgelegd zoals herstel en aanleg van houtsingels, aanleg van hagen, het herstellen van boomgaarden en opschonen van poelen. In totaal worden bij veertig grondeigenaren werkzaamheden uitgevoerd: 18 in Pesse, 12 in Fluitenberg en 10 in Stuifzand. Er zijn geen mogelijkheden meer om u nog aan te melden voor deelname.

In Stuifzand en Fluitenberg worden de werkzaamheden vanaf de laatste weekvan oktober tot 1 januari 2012 uitgevoerd. In Pesse is de einddatum 1 maart. In oktober wordt gestart met het schonen van drie poelen. Begin november volgt het snoei- en zaagwerk en het planten van bomen en struiken. De afsluitende werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van een aantal informatieborden.

In elk dorp wordt een ommetje gemaakt voor de inwoners. Ze zijn alleen voor wandelaars bestemd. Honden zijn alleen toegestaan aan de lijn. De routes zijn samen met de werkgroepen, die in het kader van het project woningbouw dorpen zijn samengesteld, vastgesteld. Alle eigenaren hebben hun medewerking toegezegd. Voor elk ommetje wordt een brochure gemaakt.
Provincie:
Tag(s):