woensdag, 11. mei 2011 - 23:51

Lasten onder dwangsom voor Terneuzens zwembad

Terneuzen

Gedeputeerden Staten van Zeeland hebben drie lasten onder dwangsom opgelegd.

De lasten onder dwangsom zijn het resultaat van de onderzoeken naar het overlijden tengevolge van verdrinking van een bezoeker, eerder dit jaar, in zwembad Scheldorado te Terneuzen.

Op 20 januari 2011 heeft in zwembad Scheldorado te Terneuzen een incident plaats gevonden waarbij een 12-jarige jongen is overleden. Uit politieonderzoek is gebleken dat op het moment van het incident voldoende toezichthouders bij het recreatiebad aanwezig waren. Ook heeft de politie geconstateerd dat de toezichthouders adequaat hebben gehandeld na de constatering dat de jongen in problemen verkeerde.

Als bevoegd gezag voor de zwembadwetgeving heeft de Provincie onderzocht of de toezichthouders van het zwembad, die op het moment van het incident aanwezig waren, beschikten over de vereiste vaardigheden. Toezichthouders van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu van Provincie Zeeland hebben geconstateerd dat geen van de op het moment van het incident in functie zijnde toezichthouders aantoonbaar beschikten over de vaardigheid reddend zwemmen.

Of het wel beschikken over de vaardigheid reddend zwemmen, door ten minste één toezichthouder in functie, de gevolgen van het incident had kunnen voorkomen is niet bekend. Het niet beschikken over de vaardigheid reddend zwemmen is echter een overtreding van artikel 25, eerste lid, van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Daarom is de Provincie overgegaan tot handhaving door drie lasten onder dwangsom op te leggen, te weten aan Scheldorado B.V., aan Hooge Paaschberg B.V. (als directeur van Scheldorado B.V.) en aan de manager van het zwembad.

Gedeputeerde Staten achten de drie genoemde partijen namelijk verantwoordelijk omdat zij elk afzonderlijk hun invloed kunnen uitoefenen om uitsluitend gelegenheid tot zwemmen te bieden, wanneer aan gestelde wettelijke eisen is voldaan.
Provincie:
Tag(s):