donderdag, 14. juli 2011 - 17:58

Leeftijdsbandjes en alcoholvrije cocktails voor jongeren tijdens Vierdaagsefeesten

Nijmegen

Jongeren onder de zestien mogen zelf nog geen alcohol kopen. Hiervoor is sinds 2010 expliciet aandacht tijdens de Vierdaagsefeesten.

Jongeren tot een jaar of twintig kunnen dit jaar op drie locaties een polsbandje ophalen. Het polsbandje vereenvoudigt de verplichte controle van de leeftijd aan de bar en in de supermarkt. De maatregelen passen in het alcoholbeleid van acht gemeenten in de regio Nijmegen. Onder het motto ‘Alcoholopvoeding Durf Nu!’ willen de gemeenten het alcoholgebruik onder jongeren tegengaan.

In Nederland geldt een leeftijdsgrens van zestien jaar voor de verkoop van alcoholhoudende drank. Voor sterke drank geldt een grens van achttien jaar. Iedere verstrekker van alcoholhoudende drank is wettelijk verplicht de leeftijd vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs.

Hoewel de Vierdaagsefeesten niet specifiek gericht zijn op jongeren, is dit grootschalige evenement een goede gelegenheid om aan zowel jongeren, opvoeders als andere bezoekers te laten zien dat alcohol kopen en alcohol drinken zijn leeftijd kent. Vandaar dat de Vierdaagsefeestenorganisatie, de gemeente Nijmegen, GGD Regio Nijmegen en IrisZorg ondersteuning bieden bij de naleving van de leeftijdsgrenzen aan de verstrekkers van alcoholhoudende dranken.

Voor verkopers van alcoholhoudende drank is het tijdens drukke evenementen vaak lastig om te controleren of de koper wel oud genoeg is. Om deze controle te vergemakkelijken kunnen jongeren tot twintig jaar een leeftijdsbandje ophalen op drie uitgiftepunten in de stad: in de Molenstraat (nabij Café van Buren), op Wintersoord (nabij het Eurocafé) en naast de EHBO-post op het Matrixx-terrein (Hunnerpark). Van zaterdag 16 juli tot en met donderdag 21 juli reikt de organisatie daar iedere avond van 19.00 tot 23.00 uur leeftijdsbandjes uit na vaststelling van de leeftijd via een geldig identiteitsbewijs (ID). Op vrijdag 22 juli is dat van 15.00 tot 20.00 uur. Het is ook mogelijk om een leeftijdsbandje op te halen op het gemeentehuis in Groesbeek op maandag 18 juli van 15.00 tot 17.00 uur.

Net als vorig jaar wordt gebruik gemaakt van de 'ID-Swiper', een apparaat dat leeftijd makkelijk, snel en nauwkeurig vaststelt. Na het succes van de 16+ en 18+ bandjes van vorig jaar, is besloten dit jaar ook 16- bandjes te verstrekken.

Bij twee uitgiftepunten van leeftijdsbandjes krijgen jongeren tussen 19.30 en 21.30 uur een gratis alcoholvrije cocktail. Daarnaast kunnen ze met leeftijdsbandje, cocktail en vrienden op de foto. De foto’s komen op www.durfnu.info waar de jongere ze kan delen via Hyves en Facebook. Met hoge 'like'-scores zijn leuke prijzen te winnen. In het bijzonder vragen we de jongeren om hun ouders de foto’s te laten 'liken'.

Tijdens de Vierdaagsefeesten zullen de politie en de BOA's van bureau Toezicht & Handhaving jongeren die onder invloed van alcohol een strafbaar feit of overlast veroorzaken, doorverwijzen naar Halr. Dit gebeurt in het kader van de nieuwe Halt-afdoening Alcohol. Een onderdeel hiervan is een leeropdracht voor jongeren die bestaat uit twee bijeenkomsten en een huiswerkopdracht. Daarnaast is er ook een bijeenkomst voor ouders. Het doel van de leeropdracht is het confronteren van de jongeren met hun drinkgedrag en de gevolgen. Daarnaast zal de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) toezien op de verstrekking van alcohol aan jongeren jonger dan zestien.
Provincie:
Tag(s):