woensdag, 9. maart 2011 - 10:41

Leeftijdsgrens medische keuring autorijden kan omhoog

Den Haag

De ANWB vindt dat de leeftijdsgrens voor de medische keuring die
gekoppeld is aan een verlenging van het rijbewijs kan worden verhoogd
van 70 naar 75 jaar.

Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en heeft een positief effect op de vaak onacceptabel lange verlengingsprocedure. De ANWB is ervan overtuigd dat er uit het oogpunt van verkeersveiligheid geen bezwaren zijn tegen verhoging van de leeftijd.

De statistieken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid geven aan dat de noodzaak voor een medische keuring pas vanaf het 75e jaar begint op te treden. Mocht een bestuurder op jongere leeftijd op medische gronden niet geschikt worden bevonden om een voertuig te besturen, dan gelden daarvoor passende maatregelen. Een medische keuring is bij de verlenging van het rijbewijs vaak een complicerende factor.

De ANWB ontvangt al sinds jaar en dag klachten van leden over dit onderwerp. De doorlooptijd van de verlenging is momenteel onvoorspelbaar en vaak onacceptabel lang. Het komt geregeld voor dat de procedure zo lang duurt dat het rijbewijs van de aanvrager intussen verloopt. Tegelijkertijd is het CBR niet in staat vragen hierover adequaat te beantwoorden. Daar komt nog bij dat de criteria die tijdens de keuring gehanteerd worden lang niet altijd eenduidig zijn. Adviesbureau Twijnstra Gudde, die het CBR aan meerdere onderzoeken heeft onderworpen, heeft zich ook kritisch uitgelaten over de medische keuringen.

Op dit moment zijn er 150.000 automobilisten van 70 jaar en ouder die hun rijbewijs moeten verlengen en daarbij een medische keuring moeten ondergaan. Dat worden er in 2040 bijna twee keer zoveel: zo’n 250.000 tot 275.000. Met deze aantallen is het zaak om voor een goede stroomlijning te zorgen en onnodig complicerende factoren zoveel mogelijk te vermijden.

De ANWB denkt dat het optrekken van de leeftijdsgrens van 70 naar 75 jaar een substantiële bijdrage levert aan een kortere procedure voor de verlenging van het rijbewijs. Bovendien vindt de bond dat het CBR zelf de regie moet nemen voor het hele proces van het verlengen van het rijbewijs, inclusief de normering van het medisch proces. Door medisch specialisten laatsten in een vroeg stadium te betrekken bij de procedure kunnen lange wachttijden worden voorkomen.
Provincie:
Tag(s):