dinsdag, 13. september 2011 - 10:37

Leegstand woningen Parkstad daalt

Heerlen

De leegstand van woningen in Parkstad Limburg is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. Eind 2010 stond 4% van de woningen in de regio leeg. Een jaar eerder was dat 4,4% en eind 2007 ging het nog om 4,9% van de woningen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Monitor Leegstand Parkstad Limburg 2011.

Portefeuillehouder Wonen van de stadsregio, Andy Dritty: “Als Parkstad lopen we in Nederland voorop in het omgaan met krimp, zeker op het thema wonen. Belangrijke succesfactor zijn de concrete, harde afspraken die de stadsregio met gemeenten en corporaties per stadsdeel heeft gem aakt om het overaanbod aan woningen weg te werken. Alleen zo voorkom je dat nieuwe bouwplannen elkaar kannibaliseren.”

Om de leegstand verder te laten dalen, zullen tot en met 2014 per saldo zo’n 1.500 woningen worden onttrokken aan de voorraad. Met zo’n 500 gesloopte woningen in 2010 zit de regio op schema voor de opgave van komende jaren. Andy Dritty: “Let wel, herstructurering is beslist niet alleen slopen, maar óók bouwen. Om de leefbaarheid op peil te houden is namelijk ook modernisering van de woningvoorraad een voorwaarde. Dat gebeurt onder meer door de bouw van woningen die voldoen aan de eisen van deze tijd én aan de veranderende (vergrijsde) bevolkingssamenstelling. De kwaliteit van de woningen in de regio verbetert daardoor, terwijl we de woningmarkt meer in evenwicht brengen, door te sturen op aantallen.”

De herstructurering van woonwijken in Parkstad Limburg concentreert zich in de eerste jaren op 5 pilotwijken in Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. Vanuit de overheid is door Rijk, provincie en regio hiervoor ruim 44 miljoen euro als eerste investering beschikbaar gesteld.
Provincie:
Tag(s):