dinsdag, 1. februari 2011 - 10:59

Leek overlegt met inwoners over bezuinigingen

Leek

De gemeente Leek start deze week met een communicatietraject over de voorgenomen bezuinigingen. Inwoners kunnen zowel via de website www.leek.nl als tijdens een dorpenronde van het college hun mening geven over de voorgenomen bezuinigingen en zelf suggesties voor bezuinigingen doen.

Het rijk moet de komende jaren fors bezuinigen, onder andere op de uitkeringen aan de gemeenten. Dat betekent dat ook de gemeente Leek minder geld heeft om uit te geven. In totaal moet de gemeente in vier jaar een bedrag van ruim twee miljoen bezuinigen. Dat lukt volgens de gemeente niet zonder pijnlijke maatregelen. De gemeente probeert de pijn eerlijk te verdelen. Inwoners met weinig geld wil men zoveel mogelijk ontzien.

Op basis van de Ontwikkelingsvisie zijn conceptbezuinigingsvoorstellen opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders gaat deze voorstellen met de inwoners bespreken. Ook wordt aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gevraagd mee te praten over de bezuinigingsvoorstellen en met voorstellen te komen waar de gemeente nog niet aan gedacht heeft.

Dit betekent dat wijzigingen binnen het bezuinigingspakket aangebracht kunnen worden naar aanleiding van de reacties. In de Kadernota 2012-2015, die in juli 2011 door de gemeenteraad wordt behandeld, worden de voorgestelde maatregelen verder geconcretiseerd en financieel vertaald.
Provincie:
Tag(s):