maandag, 31. januari 2011 - 11:25

Leerlingen dupe van nieuw onderwijsbeleid

Den Haag

Minister Bijsterveldt introduceert een nieuw stelsel, waarbij scholen meer ruimte krijgen om passend onderwijs voor ieder kind vorm te kunnen geven.

Op deze wijze worden ouders niet meer van het kastje naar de muur gestuurd, worden leraren beter voorbereid op omgaan met zorgleerlingen en wordt de bureaucratie drastisch verminderd, aldus minister Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer.

Huidige situatie
Het huidige systeem voor zorgleerlingen, de kinderen met het rugzakje, is volgens de minister uit zijn voegen gebarsten. Het aantal kinderen dat een label opgeplakt krijgt omdat er iets met hen is, is de afgelopen jaren met maar liefst 65% gegroeid. Inmiddels gaat het om 10% van de leerlingen in het basisonderwijs en bijna 20 % in het voortgezet onderwijs.

Tegelijkertijd zijn de kosten explosief gestegen met een half miljard euro naar 3,7 miljard per jaar, terwijl het niet duidelijk is waar al dat geld aan op gaat. Veel geld komt niet in de klas bij de leraar terecht waar het wel voor bedoeld is. Het systeem moet dus anders en beter.

Zorgplicht voor scholen
Met de invoering van passend onderwijs wordt de vaak bureaucratische indicatiestelling afgeschaft en krijgen scholen een zorgplicht. Scholen moeten rekening houden met de zorgbehoefte van het kind en met de voorkeuren van de ouders, maar ook met de mogelijkheden die een school heeft om de leerling passend onderwijs aan te bieden.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs gaan daarbij samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Kan een school geen passend onderwijs aanbieden, dan wordt binnen dit samenwerkingsverband gezocht naar een andere school in het reguliere of speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan met voldoende capaciteit voor ca. 70.000 leerlingen. Binnenkort wordt er een wetsvoorstel ingediend om de kwaliteit in het speciaal onderwijs te verbeteren.

Om dit allemaal te kunnen realiseren wil de minister docenten beter toerusten in het omgaan met zorgleerlingen in de klas. Hiervoor is in 2012 100 miljoen en vanaf 2013 150 miljoen euro beschikbaar. De zorgstructuur wordt zo veel meer in de klas geplaatst in plaats van buiten de klas en de school zoals nu vaak het geval is.

CNV : 'dramatische bezuinigingen'
Vakbond CNV Onderwijs is verbaasd over de toonzetting van de brief, zo meldt het RD. „De minister toont deze dramatische bezuinigingen alsof het investeringen zijn”, aldus voorzitter Michel Rog. „Er is geen enkel draagvlak voor deze bezuinigingen; het onderwijs trekt dit niet.” Volgens Rog worden zowel reguliere leerlingen en leerlingen die extra aandacht nodig hebben, negatief geraakt door de maatregelen. „Er is minder tijd voor leerlingen die passend onderwijs nodig hebben. En doordat deze groep toch extra aandacht nodig heeft, blijft er minder tijd over voor de reguliere leerlingen.”

Op 9 februari is er een landelijke manifestatie in Nieuwegein tegen de voorgenomen bezuinigingen. Bij de acties zijn werkgevers, werknemers, vakbonden en ouder- en onderwijsorganisaties betrokken. Een petitie op internet tegen de maatregelen is inmiddels door ruim 23.000 mensen ondertekend.
Provincie:
Tag(s):