dinsdag, 1. februari 2011 - 8:39

Leerlingen ontwerpen twee speellocaties in Almere

Almere

Gemeente Almere en leerlingen van het Helen Parkhurst starten een unieke samenwerking. De gemeente wil twee speellocaties opnieuw inrichten en de Technasium-leerlingen van klas 1 van het Helen Parkhurst gaan het ontwerp verzorgen.

Gemeente Almere gaat op het hof aan het Narcispad / Tulppad twee speelplekken (her)inrichten. Leerlingen van het Helen Parkhurst ondertekenen dinsdag 1 februari aanstaande een officieel contract met de gemeente om de inrichting van deze speelplekken te maken.

De leerlingen die meedoen aan dit project volgen allen het Technasium met daarbij het vak Onderzoek en Ontwerpen. Samen met de gemeente gaan de leerlingen de opdracht voor de twee speelplekken uitvoeren. Zij moeten onder andere bewonerswensen analyseren, rekening houden met leeftijd van kinderen in de buurt, veiligheid, duurzaamheid en speelfuncties.

De leerlingen worden in 18 groepjes van drie of vier leerlingen verdeeld. Per werkgroepje stellen zij een rapport op en brengen advies uit aan de gemeente. In de rapportage staat onder andere de onderbouwing en motivatie van het plan, hoe de keuzes zijn gemaakt en met welke randvoorwaarden rekening is gehouden.

Van alle ontwerpen die de leerlingen maken gaan er uiteindelijk voor iedere speellocatie 3 plannen door om gepresenteerd te worden aan de gemeente. De gemeente zal deze plannen vervolgens toetsen aan de wettelijke en financiële kaders en voorleggen aan de bewoners. Het uiteindelijk gekozen plan wordt dan ook echt gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):