woensdag, 30. maart 2011 - 19:18

Leers pakt computerproblemen IND aan

Den Haag

Een versterking van het beheer van het computersysteem INDiGO moet de computerproblemen oplossen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ondervindt bij de overstap naar een nieuw systeem. Dat schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) mede namens minister Hillen (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Pas als het computersysteem stabiel is en het beheer op betrouwbare wijze is ingeregeld, zal het beheer overgedragen worden aan de ICT-organisatie van het ministerie van Defensie, IVENT. Wanneer dat is, is nu nog niet te zeggen. Tot die tijd zal het beheer van het computersysteem in handen komen van een speciaal daarvoor opgerichte projectorganisatie.

De minister reageert hiermee op een extern auditonderzoek dat in zijn opdracht werd uitgevoerd, nadat zich kort na het aantreden van het kabinet problemen voordeden met het invoeren van het nieuwe computersysteem van de IND. Hierdoor kon de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2011 voor de Wet Modern Migratiebeleid niet worden gehaald. Deze wet is bedoeld om de uitvoering en de handhaving van de Vreemdelingenwet 2000 efficiënter te maken. Via het computersysteem wil de IND informatie kunnen uitwisselen met andere instanties. Dat is van belang om te bepalen of een vreemdeling nog voldoet aan de voorwaarden voor verblijf in Nederland.
Provincie:
Tag(s):