dinsdag, 29. maart 2011 - 14:37

Leers vraagt aanhouding zaak Sahar

Den Haag

Minister Leers voor Immigratie en Asiel heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gevraagd de zaak van de Afghaanse familie Hbrahimgel, die vandaag ter zitting zou worden behandeld, aan te houden.

Dat heeft Leers gedaan omdat hij zich beraad of hij beleidsmatige consequenties verbindt aan het ambtsbericht dat vandaag is verschenen over de situatie van schoolgaande meisjes in Afghanistan.

Leers heeft begin dit jaar, nog voor de uitspraak van de rechtbank ’s Hertogenbosch, zelf aan het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd hem via een ambtsbericht te informeren over de situatie van schoolgaande kinderen, in het bijzonder meisjes, in Afghanistan. Dit omdat hem daarover tegenstrijdige berichten bereikten. Op 27 januari is dit in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

De minister voor Immigratie en Asiel schrijft de Tweede Kamer vandaag, dat hij uiterlijk eind volgende week laat weten of hij beleidsmatige consequenties aan het verschenen thematische ambtsbericht verbindt. In afwachting daarvan heeft hij besloten zaken, waarin een beroep wordt gedaan op het verwesterde karakter van minderjarige vrouwelijke aanvragers, aan te houden.
Provincie:
Tag(s):