dinsdag, 4. oktober 2011 - 15:01

Leeuwarden pakt wateroverlast aan

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft tijdens de ‘Informatieavond Wateroverlast Camperstraat’ op 28 september toegezegd de wateroverlast in de Camperstraat aan te pakken.

Uit het onderzoek, dat de afgelopen acht maanden is uitgevoerd, blijkt dat de grondwaterstand erg hoog is. Dit komt mede doordat een aanzienlijk deel van de huizen lager ligt dan de rest van de wijk. Daar komt bij dat de riolen forse regenbuien niet goed kunnen verwerken. Beide zaken leiden geregeld tot vochtige woningen, ondergelopen tuinen en soms zelfs tot wateroverlast in de huizen.

Aanpak
Vanwege de problemen gaat de gemeente de wateroverlast aanpakken. Daarnaast wordt er drainage aangelegd zodat de grondwaterstand zal zakken tot een niveau waarop de huizen hier niet of nauwelijks meer last van zullen ondervinden. De gemeente kwam ook met tips voor de bewoners. Zo beveelt ze aan om gaten en kieren in de huizen te dichten en isolatie in de kruipruimtes van de woningen aan te brengen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in maart 2012.
Provincie:
Tag(s):