vrijdag, 25. maart 2011 - 8:38

Legkippen met vogelgriep in Zeeland worden geruimd

Schore

In het Zeeuwse Schore, gemeente Kapelle is bij een pluimveebedrijf met 127.500 legkippen vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een H7 variant.

Omdat een laagpathogene H7 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke variant), moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant conform Europese regelgeving worden geruimd. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit voert die ruiming op 25 maart uit. In de middag van 25 maart wordt bekend of het om een laag- of een hoogpathogene variant gaat.

Vanaf 25 maart 2011, 8.00 uur geldt er in een zone van een kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en strooisel en pluimveevoer.

De besmetting komt hoogstwaarschijnlijk van wilde vogels die het virus met hun ontlasting uitscheiden.
Provincie:
Tag(s):