donderdag, 10. november 2011 - 11:22

Leukemie defensiepersoneel door PX-10 onwaarschijnlijk

Den Haag

Het is vrijwel uitgesloten dat Defensiepersoneel leukemie of aanverwante vormen van kanker heeft gekregen door het werken met het wapenonderhoudsmiddel PX-10.

Dit staat in het eindrapport ‘Leukemie door het gebruik van PX-10?’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat vandaag aan minister Hans Hillen is overhandigd.
PX-10 bevatte tot 1970 kleine concentraties, maximaal 0,2 procent, kankerverwekkend benzeen. Daarna daalde de concentratie, waardoor de totale blootstelling aan benzeen voor het personeel nog geringer was. Na 1995 is het middel niet meer gebruikt.
Intensief

Van elke 1.000 Nederlandse mannen krijgen 3 tot 4 acute myeloïde leukemie (AML). Onder Defensiepersoneel, dat vele jaren dagelijks intensief met PX-10 werkte, is sprake van 0,03 extra gevallen per 1.000 mannen. Zelfs als een paar duizend werknemers in hoge mate zijn blootgesteld aan PX-10, maakt dit aantal het onwaarschijnlijk dat onder (ex-)Defensiepersoneel daadwerkelijk extra gevallen van AML zijn opgetreden, PX-10 werd in wapenkamers, werkplaatsen en aan boord van schepen gebruikt voor het schoonmaken van wapens. Ook torpedo’s werden onderhouden en schoongemaakt met het middel.

Hoeveel benzeen het Defensiepersoneel binnenkreeg, is afhankelijk van het type werkzaamheden en de periode waarin de werkzaamheden met PX-10 plaatsvonden. De gemiddelde jaarlijkse blootstelling per persoon was maximaal 0,5 parts per million (ppm). Dit ligt onder de norm van 1 ppm per werkdag.
Provincie:
Tag(s):