donderdag, 8. december 2011 - 11:57

Lichte daling aantal jongeren. Urk het jongst

Den Haag

Het aantal 0- tot 25-jarige jongeren in Nederland neemt de komende jaren licht af. Volgens de meest actuele bevolkingsprognose zal het aantal jongeren in 2020 ruim 4,8 miljoen bedragen. Dit is ruim 2 procent minder dan in 2011. De daling is het sterkst in Limburg met 7%. Het aantal jongeren in Flevoland neemt juist toe met 5% in 2020.

Dit is één van de uitkomsten van het Regionaal Beeld van de Jeugd dat is samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS).

Urk het jongst
Het rapport maakt de regionale verschillen met betrekking tot jongeren op een breed aantal terreinen (jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, arbeid en veiligheid) inzichtelijk. Zo wonen in Flevoland naar verhouding de meeste jongeren terwijl dat er in Limburg relatief de minste zijn. Van de gemeenten heeft Urk relatief het hoogste aandeel jongeren. Gemeente Kerkrade heeft van alle gemeenten relatief het laagste aantal 0 tot 20 jarigen. In de vier grote steden is het aantal jongeren (0 tot 20 jaar) ten opzichte van het aantal volwassenen (20 tot 65 jaar) iets lager dan het Nederlandse gemiddelde. Dat komt onder andere omdat gezinnen met kinderen de stad uit gaan.

Meer eenoudergezinnen
Steeds meer jongeren groeien op in een eenoudergezin. In 2010 ging dat om 15 procent van alle thuiswonende 0 tot 25-jarigen. In 2000 was dat minder dan 12 procent. Bij een eenoudergezin gaat het heel vaak om een gezin met een alleenstaande moeder. De verwachting is dat het aantal eenoudergezinnen – en daarmee het aantal jongeren in een eenoudergezin – de komende jaren nog licht gaat stijgen. Naarmate een gemeente groter is, is het aandeel jongeren in een eenoudergezin ook groter.
Provincie:
Tag(s):