zaterdag, 2. april 2011 - 14:51

Linksrijders grootste ergenis voor motorrijders

Driebergen

Motorrijders ergeren zich het meest aan automobilisten die te lang links rijden. Dat blijkt uit een enquête ‘motor in het vizier’ van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) onder 6200 motorrijders.

Op een tweede plek van irritatie kwam het niet aangeven van richting gevolgd door onvoldoende afstand houden en rommel uit het raam gooien.

Meer ruimte
Met de komst van bredere snelwegen en spitsstroken blijven weggebruikers vaak in het midden rijden, terwijl de rechts gelegen rijstroken daardoor ongebruikt blijven. Dit vermindert de capaciteit van de weg en wekt irritatie op bij weggebruikers die wel rechts rijden. Zij dienen meerdere rijstroken over te steken bij een inhaalmanoeuvre, omdat rechts inhalen in die situatie niet is toegestaan.

Zoveel mogelijk rechts houden is nog steeds de basisregel in Nederland en kan bij het niet opvolgen daarvan een bekeuring opleveren van 100 euro, daar bovenop komen nog de administratiekosten van 6 euro.

Meer controle
De Verkeerspolitie zet de komende tijd opvallende en onopvallende surveillancevoertuigen in die dagelijks toezicht houden op het snelwegennet in de Randstad en de hoofdtransportassen.
Provincie:
Tag(s):