vrijdag, 25. november 2011 - 13:19

Lokale politici tegen fusie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Amsterdam

Een meerderheid van de gemeentebestuurders en gemeenteraadsleden uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is tegen het plan van minister Donner om de drie provincies samen te voegen.

Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ergo onder 475 gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters in de drie provincies. De afwijzende houding is aangetroffen in alle drie de provincies en bij lokale politici van nagenoeg alle partijen, ook van het CDA en de VVD. De lokale politici van CDA en VVD oordelen dus heel anders over de fusie dan hun partijgenoten in de Tweede Kamer, die de fusie wél steunen.

Uit het onderzoek van Ergo blijkt dat 62 procent van de gemeentebestuurders en raadsleden tegen een fusie van de drie provincies is. In alle drie de provincies is het aantal tegenstanders groter dan het aantal voorstanders.

De voorstanders van de fusie verwachten dat de nieuwe provincie meer slagkracht zal krijgen en dat de schaalvergroting tot kostenbesparing zal leiden. De tegenstanders stellen dat door de schaalvergroting een te grote bestuurlijke afstand zal ontstaan tussen provincie en gemeenten. Bovendien gelooft men niet dat een fusie tot grotere efficiency zal leiden, men vreest veeleer het tegendeel.

Mocht de fusie toch doorgaan, dan wordt Amsterdam het meest geschikt gevonden als nieuwe provinciehoofdstad. Dit is vooral de mening van de bestuurders en raadsleden uit Noord-Holland, en ook van een aantal collega’s uit Flevoland. De gemeentelijke politici uit de provincie Utrecht geven vaker de voorkeur aan de eigen Domstad als hoofdstad van de nieuwe superprovincie.
Provincie:
Tag(s):