vrijdag, 17. juni 2011 - 23:25

Louwe Dijkema Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Assen

Algemeen directeur Louwe Dijkema van Koninklijke Van Gorcum B.V. in Assen kreeg vrijdag een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente Assen spelde Dijkema de versierselen, behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op.

De heer Louwe Dijkema (58) ontvangt de onderscheiding onder meer vanwege zijn buitengewone verdiensten op het terrein van het uitgevers- en ondernemerswezen, het onderwijs en de gezondheidszorg.

De heer Dijkema is onder meer voorzitter geweest van werkgeversvereniging VNO/NCW-Noord (2005-2009), vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Wilhelminaziekenhuis in Assen (2003-2011) en is tot op heden bestuurslid van de Stichting tot Beheer van de Aandelen van het Centraal Boekhuis en voorzitter van de Raad van Advies van het Vincent van Gogh college in Assen. Daarnaast beklede (en bekleedt) de heer Dijkema nog vele andere functies binnen uiteenlopende maatschappelijke sectoren.

Voor al zijn activiteiten geldt dat ze kunnen worden gekwalificeerd als werkzaamheden van bijzondere waarde voor de samenleving en inspirerend voor zijn (maatschappelijke) omgeving.
Provincie:
Tag(s):