dinsdag, 31. mei 2011 - 17:55

LUX-debat over terugkeer van de tram

Nijmegen

Hoe moet het tracé gaan lopen? Wordt het een tram of een hoogwaardige bus? En draagt zo’n tram of hoogwaardige bus daadwerkelijk bij aan de bereikbaarheid en het economische klimaat van Nijmegen?

Deze en andere vragen komen aan bod bij het openbare debat over Hoogwaardig Openbaar Vervoer dat dinsdag 14 juni in Lux wordt gehouden. Het debat is het startschot voor een dialoog met de stad over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) dat gerealiseerd wordt in Nijmegen. Gratis kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van LUX. U kunt ook reserveren via 0900 589 46 36 (kassa LUX). Het debat begint om 20.00 uur.

Toonaangevende kennisinstellingen, innovatieve industrie en een gunstige geografische ligging maken Nijmegen een gewilde plek om te wonen, te werken en te studeren. Bovendien is het centrum een grote trekpleister voor dagjesmensen, winkelend publiek en toeristen. De bereikbaarheid van de stad staat daardoor echter onder druk. Er wordt onder meer geïnvesteerd in wegen, de nieuwe stadsbrug De Oversteek en snelfietsroutes. Om de bereikbaarheid structureel te verbeteren zet de gemeente ook in op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). HOV staat voor snel, comfortabel en betrouwbaar openbaar vervoer op vrijliggende infrastructuur, met voorrang op ander verkeer.

De beoogde 1e HOV-lijn loopt van Nijmegen-Noord, via het stadscentrum en de campus Heijendaal naar Kleve. De gemeente Nijmegen en de Stadsregio Arnhem Nijmegen maken serieus werk van het HOV. In die aanpak past ook een goede inventarisatie van de wensen van belanghebbenden. Een uitgebreide dialoog met de stad maakt dan ook deel uit van het planproces. Middelen die hiervoor worden ingezet zijn onder meer een interactieve website, informatie-avonden en rechtstreekse gesprekken met belanghebbenden. De gemeente denkt op die manier het optimale resultaat te kunnen behalen: het beste plan, maar ook een HOV-verbinding die in de toekomst goed gebruikt wordt en als katalysator dient voor economische bedrijvigheid en de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.

Het LUX-debat vormt de officiële start van de dialoog met de stad. Onderdeel van het debat zijn een toelichting op het project door wethouder Mobiliteit Henk Beerten. Arnoud Lagendijk (universitair hoofddocent Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit), Rob van der Heijden (hoogleraar Planologie aan de Radboud Universiteit) en Gerard Tertoolen (verkeers- en vervoerspsycholoog) lichten vanuit respectievelijk economisch, ruimtelijk en mobiliteitsperspectief hun visie toe op het HOV. Ook stadsdichter Dennis Gaens laat zijn licht schijnen over het HOV. Tijdens de avond is er natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen en de discussie aan te gaan.
Provincie:
Tag(s):