dinsdag, 19. april 2011 - 14:49

'Maak aanschaf auto’s op aardgas goedkoper'

Arnhem/Nijmegen

Het moet voor burgers en bedrijven goedkoper worden om een auto op aardgas aan te schaffen. Daarvoor pleiten de gemeente Nijmegen, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland vandaag in een brief aan staatssecretaris van Financiën Frans Weekers.

In de lobbybrief roept men de rijksoverheid op het rijden op aardgas en groengas net zo’n fiscale stimulans moet krijgen dan het nu al geld voor het elektrisch rijden.

Rijden op aardgas zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en het klimaat. Het levert namelijk een sterke reductie op van fijnstof en stikstofoxiden ten opzichte van benzine, diesel of LPG. Rijden op groengas (opgewerkt biogas dat uit bijvoorbeeld GFT-afval of mest wordt gemaakt en dus niet fossiel is) zorgt daarnaast voor het voorkomen van extra CO2-uitstoot. Auto’s met een aardgastank kunnen ook gewoon groengas tanken. Vanwege het milieurendement is het gerechtvaardigd het rijden op aardgas minimaal dezelfde fiscale voordelen te bieden als het elektrisch rijden.

Dat geldt in nog sterkere mate voor het rijden op groengas. De aanschaf van elektrische voertuigen en zuinige diesels wordt op dit moment gestimuleerd door: geen BPM, geen wegenbelasting en een lage bijtelling.
Aardgas en groengas zijn naar de mening van de ondertekenaars de best beschikbare schonere brandstoffen die op dit moment grootschalig zijn toe te passen. Elektrisch rijden is nog volop in ontwikkeling en is pas over een aantal jaren een optie om echt grootschalig uit te rollen. Bovendien is er pas grote milieuwinst als er op groene stroom wordt gereden.

De gemeente Nijmegen heeft samen met de provincie en Stadsregio Arnhem en Nijmegen in diverse projecten geïnvesteerd om het rijden op schone brandstoffen en met name op aardgas/groengas te stimuleren. Zo rijden bijvoorbeeld de stadsbussen van Breng en diverse taxi’s op aardgas. Ook marktpartijen hebben inmiddels geïnvesteerd, onder andere in aardgastankstations, en de ARN investeert in een vergistingsinstallatie die uit lokale biomassa groengas kan maken.

Met de brief willen de partijen bereiken dat de aanschaf van aardgasvoertuigen fiscaal wordt gestimuleerd. Hierdoor zal de vraag naar aardgas/groengas toenemen waardoor investeringen van de markt in de infrastructuur voor het rijden op aardgas/groengas rendabel worden en de infrastructuur verder kan worden opgebouwd.
Provincie:
Tag(s):