woensdag, 9. november 2011 - 17:39

Maastricht verwelkomt 120.000e inwoner

Maastricht

Burgemeester Onno Hoes heeft woensdag de 120.000e inwoner van Maastricht feestelijk verwelkomd. Het aantal van 120.000 is voor de stad een mijlpaal, omdat Maastricht in weerwil van de krimp in Zuid-Limburg toch groeit.


De 120.000e inwoner is de Amerikaan Felipe Ramirez. Hij komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staen en werkt als marketing manager bij DSM Dyneema in Urmond.

In 2006 daalde het inwonertal van Maastricht onder de 120.000. De diverse bevolkingsprognoses gaven aan dat Maastricht zou blijven dalen. Na het laagste punt in 2008 – 117.998 – trad echter weer een groei in: 118.284 in 2009; 118.523 in 2010; 119.663 per 1 januari 2011. Nu is de ‘magische grens’ van 120.000 overschreden.

De groei is voornamelijk het gevolg van een migratieoverschot vanuit het buitenland. Er wonen momenteel 31.616 mensen van buitenlandse komaf in Maastricht, tegen 27.523 in 2007. Er zijn circa 30 nationaliteiten vertegenwoordigd. Met name de universiteit en de kennisbedrijven spelen daar een grote rol in, omdat een belangrijk deel van de ‘nieuwe’ buitenlanders studenten, kenniswerkers en expats zijn.
Provincie:
Tag(s):