woensdag, 9. februari 2011 - 9:50

Maastricht verwijdert fietswrakken en weesfietsen

Maastricht

De gemeente Maastricht zet de komende periode verzwaard in op het verwijderen van weesfietsen en fietswrakken uit de openbare stallingen in de binnenstad en rond het centraal station. Met deze maatregel wil de gemeente de stallingcapaciteit voor fietsen in Maastricht op orde houden.

De gemeenteraad heeft in 2010 een aanpassing doorgevoerd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze aanpassing maakt het mogelijk om fietsen die langer dan drie weken ongebruikt in de openbare ruimte staan te verwijderen. Zowel weesfietsen als fietswrakken worden nooit zonder waarschuwing vooraf weggehaald. De fietsen worden eerst voorzien van een sticker met daarop vermeld de datum waarop de fiets moet zijn verplaatst.

Als de gemeente een fiets verwijderd dan wordt deze geregistreerd en voor een periode van 13 weken opgeslagen. Op de site verlorenenofgevonden kunnen inwoners bekijken of hun verdwenen fiets zich bevindt in de gemeentelijke opslag. Is dit het geval dan kunnen ze zich melden bij het GemeenteLoket om aan te tonen dat de geregistreerde fiets inderdaad hun eigendom is. Ze krijgen dan een bewijs mee waarmee de fiets kan worden opgehaald bij de opslaglocatie. Fietswrakken worden niet geregistreerd.

Fietsen die na de wettelijke bewaartermijn van 13 weken niet zijn opgehaald worden opgekocht door Kringloop Zuid. Fietsen die kunnen worden opgeknapt, worden vervolgens door de kringloop weer verkocht.

Op het voorplein van het centraal station start ProRail op 9 maart met het aanleggen van 400 extra fietsenstallingen. Naar verwachting zijn deze voor begin april gereed voor gebruik. Deze uitbreiding moet samen met het fietswrakken- en weesfietsenbeleid zorgen voor voldoende stallingruimte rond het centraal station.
Provincie:
Tag(s):