maandag, 31. januari 2011 - 15:52 Update: 08-07-2014 1:00

'Maatregel minister leidt tot verlies van 6000 arbeidsplaatsen'

Utrecht

CNV Onderwijs voorziet een golf aan ontslagen van ambulante begeleiders door de afgekondigde maatregelen van minister Van Bijsterveldt. Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs wijst erop dat dit een enorme klap voor het passend onderwijs betekent.

‘De scholen in het regulier onderwijs krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat meer leerlingen begeleiding nodig hebben maar dit kabinet draait ondertussen de ambulante begeleiding de nek om.’

CNV Onderwijs ziet dan ook geen heil in de voorstellen van minister Van Bijsterveldt rond passend onderwijs. Rog zegt dat ‘het onderwijs dit niet trekt. De harde ingreep van 300 miljoen bezuinigingen zal iedereen raken. Zowel de reguliere leerlingen en leerlingen die extra aandacht nodig hebben, worden geschaad door deze maatregelen.’

De onderwijsvakbond (53.000 leden) zet ook vraagtekens bij de suggestie in de brief dat op deze wijze de bureaucratie minder zal worden. ‘Een grotere concentratie van mensen en middelen op de samenwerkingsverbanden is zeker geen garantie voor minder bureaucratie.

Samen met andere vakbonden, ouderorganisaties en onderwijswerkgevers voert CNV Onderwijs actie tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Op 8 februari wordt een debat georganiseerd in Perscentrum Nieuwspoort over de gevolgen die de plannen van Van Bijsterveldt hebben. Op 9 februari voert het onderwijs actie tegen de maatregelen met een manifestatie in NBC te Nieuwegein.
Categorie:
Tag(s):