woensdag, 4. mei 2011 - 17:20

Maatregelen om inbeslagname drugs door politie te verbeteren

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (V&I) neemt onmiddellijk maatregelen om de afhandeling van in beslag genomen drugs bij de Nederlandse politie te verbeteren. Dit heeft het ministerie van V&I woensdagmiddag laten weten.

Opstelten neemt de maatregelen naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de Rijksauditdienst over dit onderwerp. Het onderzoek toont aan dat de aanpak blijft stagneren, toezeggingen niet worden nagekomen en het afgesproken resultaat uit blijft.

Opstelten laat in reactie op het rapport weten dat het duidelijk moet zijn dat dit niet had mogen gebeuren. Het onderzoek en de reactie van minister Opstelten zijn woensdag aan de Tweede Kamer gezonden.

Uit het rapport blijkt dat de invoering en uitrol van een uniform landelijk protocol, noodzakelijk om een aantal verbetermaatregelen uit 2007 te implementeren, ook na herhaald waarschuwen niet geslaagd is. De eindconclusie over de implementatie is duidelijk: de aanpak blijft stagneren, toezeggingen worden niet nagekomen en het afgesproken resultaat blijft uit.

Minister Opstelten laat in reactie op het rapport weten dat hij de verantwoordelijke partijen duidelijk gemaakt heeft dat hij dit niet kan en niet zal accepteren. Het proces van in beslag genomen drugs móet zonder risico’s verlopen.

De politiekorpsen hebben de minister verzekerd dat zij per direct maatregelen hebben genomen. Opstelten zal de politiekorpsen hier scherp op aansturen. De geconstateerde knelpunten zullen met deze maatregelen opgelost zijn.

Belangrijkste maatregelen
Als korpsbeheerder van het KLPD heeft minister Opstelten een diensthoofd bij het KLPD per 1 februari 2011 belast met de uniformering van het beslagproces drugs binnen het KLPD. Er is een stuurgroep onder leiding van de directeur recherche samengesteld die belast is met de sturing van dit project.

Nog deze zomer zal bij het KLPD in Driebergen één centrale opslagruimte voor in beslag genomen drugs zijn ingericht, met daarbij voldoende faciliteiten voor forensische opsporing. Op 1 oktober 2011 zal de in beslag name van drugs in alle korpsen volgens protocol verlopen. Inmiddels is het protocol vastgesteld dat voor álle politiekorpsen geldig is.

Op 1 april 2011 is het Beslag-Interventieteam (BIT) ingericht om de in beslag name van drugs bij de politiekorpsen op orde te krijgen. Dit team zal de uitrol van het proces van inbeslagnames van álle goederen begeleiden en uniformeren. Bij de implementatie van de landelijke protocollen zal het beslag van drugs prioritair worden opgepakt.
Provincie:
Tag(s):