zaterdag, 12. november 2011 - 21:06

Maatregelen tegen diefstal van koper Zeelandbrug

Provincie Zeeland neemt maatregelen om diefstal van koper aan de Zeelandbrug in de toekomst te voorkomen.

Vorige week is voor de tweede keer koper gestolen, over een lengte van 1400 meter. Daarvoor was er sprake van 200 meter.

De maatregelen bestaan uit het plaatsen van extra sloten, nieuwe sloten, een uitgebreider surveillance en het aanbrengen van alarm. Voor de langere termijn wordt gewerkt aan het afdichten van de openingen waarlangs dieven hun slag kunnen slaan.
Provincie:
Tag(s):